Đăng nhập Đăng ký

Vòng Quay Skyler 20K

Play Center Play

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Khánh Dương 3500 Kim cương 1 phút trước
Shahabba 777 Kim Cương 2 phút trước
Canh Nguyen 3500 Kim cương 3 phút trước
Ánh NT Nguyen 3500 Kim cương 4 phút trước
Lê Ngọc Đẹp 105 Kim Cương 5 phút trước
Linh Ok Ok 220 Kim Cương 6 phút trước
Ngô Thanh Tùng 777 Kim Cương 7 phút trước
Anghia Tranvananghia 220 Kim Cương 8 phút trước
Duy Trinh 3500 Kim cương 9 phút trước
Vũ Nhật Nam 105 Kim Cương 10 phút trước
Nguyễn Lợi 105 Kim Cương 11 phút trước
Thái Pham 220 Kim Cương 13 phút trước
Hello 105 Kim Cương 13 phút trước
Tham Vo 777 Kim Cương 14 phút trước
Kien Nguyen Trung 220 Kim Cương 15 phút trước
Duy Khoa Lê 777 Kim Cương 16 phút trước
Nguxi2020 105 Kim Cương 17 phút trước
Trần Quyết 777 Kim Cương 18 phút trước
Tuan Tran 1500 Kim cương 19 phút trước
Nguyễn Thục 777 Kim Cương 21 phút trước
Lâm Bùi 3500 Kim cương 21 phút trước
Gia Huy Quàng 310 Kim Cương 22 phút trước
Shopbuss 105 Kim Cương 23 phút trước
Nguyễn Lân 777 Kim Cương 24 phút trước
Trần Thu Giang 220 Kim Cương 25 phút trước
Nguyễn quốc hoach 105 Kim Cương 27 phút trước
Chu Khánh Tình yêu skyler 26 phút trước
Chu Khánh Tình yêu skyler 26 phút trước
Bình Trương 105 Kim Cương 27 phút trước
Đan Gaming 220 Kim Cương 28 phút trước
Xem thêm