Đăng nhập Đăng ký

VÒNG QUAY TRÂU VÀNG

Play Center Play

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Ihym Anh Kiệt Trúng 259 Kim Cương 6 phút trước
Hanna Hanna Nguyên Trúng 2999 Kim Cương 14 phút trước
Nguyễn Bình Trúng 2999 Kim Cương 16 phút trước
Nguyễn Duy Tuấn Tuấn 8 Kim Cương 20 phút trước
Quang Trúng 2999 Kim Cương 22 phút trước
Kẻ Thất Bại Trúng 129 Kim Cương 25 phút trước
Baoquocnguen Nguyen Trúng 2999 Kim Cương 27 phút trước
Tuấn Đạt Trúng 2999 Kim Cương 29 phút trước
Nguyễn Huyền Trúng 129 Kim Cương 36 phút trước
Truong Pham Trúng 5999 Kim Cương 42 phút trước
Nhut Tran Trúng 2999 Kim Cương 51 phút trước
Akek Trúng 2999 Kim Cương 53 phút trước
Tung Duong Trúng 2999 Kim Cương 58 phút trước
Anhh Sunn Trúng 2999 Kim Cương 60 phút trước
Duy1144 Trúng 129 Kim Cương 1 giờ trước
Chấm Hết Trúng 129 Kim Cương 1 giờ trước
Thùy Dương Trúng 369 Kim Cương 1 giờ trước
Hoàng Vũ Hóa Trúng 129 Kim Cương 1 giờ trước
Tú Heo Trúng 5999 Kim Cương 1 giờ trước
Phú Nek 13 Kim Cương 1 giờ trước
Thế Nguyên Trúng 259 Kim Cương 1 giờ trước
Phú Nek 10 Kim Cương 2 giờ trước
Phú Nek 11 Kim Cương 2 giờ trước
Phú Nek 7 Kim Cương 2 giờ trước
Lâm Lâm 13 Kim Cương 2 giờ trước
Phú Nek 7 Kim Cương 2 giờ trước
Nguyễn Minh Trúng 369 Kim Cương 2 giờ trước
Lâm Lâm 11 Kim Cương 2 giờ trước
Trọng Trúng 369 Kim Cương 2 giờ trước
Ly Nguyen Trúng 129 Kim Cương 2 giờ trước
Xem thêm