Đăng nhập Đăng ký

Vòng Quay Mùa Hè

Play Center Play

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Duy Khoa Lê 220 Kim Cương 41 giây trước
Nguxi2020 310 Kim Cương 1 phút trước
Trần Quyết 1500 Kim Cương 3 phút trước
Tuan Tran 3500 Kim Cương 4 phút trước
Nguyễn Thục 105 Kim Cương 4 phút trước
Lâm Bùi 777 Kim Cương 6 phút trước
Gia Huy Quàng 220 Kim Cương 6 phút trước
Shopbuss 310 Kim Cương 7 phút trước
Nguyễn Lân 220 Kim Cương 9 phút trước
Trần Thu Giang 3500 Kim Cương 9 phút trước
Nguyễn quốc hoach 777 Kim Cương 10 phút trước
Bình Trương 220 Kim Cương 11 phút trước
Đan Gaming 1500 Kim Cương 13 phút trước
Phamthanh Tam 3500 Kim Cương 14 phút trước
Hoàng Hiếu Pháp 105 Kim Cương 14 phút trước
Nguyễn Tiến Dũng 220 Kim Cương 15 phút trước
Anh Than 3500 Kim Cương 16 phút trước
Hữu Quân 1500 Kim Cương 18 phút trước
Đen lam 105 Kim Cương 19 phút trước
Chu Khánh Mùa Hè Sôi Động 19 phút trước
Chu Khánh Mùa Hè Sôi Động 19 phút trước
Thebinh Trieu 220 Kim Cương 19 phút trước
Hongthuy Le 3500 Kim Cương 21 phút trước
Văn Minh Nguyễn 1500 Kim Cương 21 phút trước
Mai Hoang 777 Kim Cương 22 phút trước
Thùy Dương Phạm 777 Kim Cương 24 phút trước
Việt Ank 3500 Kim Cương 25 phút trước
Hồ Tài 3500 Kim Cương 25 phút trước
Lâm Dương 310 Kim Cương 27 phút trước
truong1206M 105 Kim Cương 28 phút trước
Xem thêm