Đăng nhập Đăng ký

VÒNG QUAY ĐẨY LÙI COVID

Play Center Play

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Tham Vo 10000 Kim Cương 2 phút trước
Kien Nguyen Trung 250 Kim Cương 2 phút trước
Duy Khoa Lê 15000 Kim cương 3 phút trước
Nguxi2020 10000 Kim Cương 4 phút trước
Trần Quyết 3000 Kim Cương 5 phút trước
Tuan Tran 3000 Kim Cương 6 phút trước
Nguyễn Thục 3000 Kim Cương 7 phút trước
Văn Điệp VACCINE PHÒNG COVID 7 phút trước
Văn Điệp VACCINE PHÒNG COVID 7 phút trước
Lâm Bùi 3000 Kim Cương 8 phút trước
Gia Huy Quàng 15000 Kim cương 10 phút trước
Shopbuss 100 Kim Cương 10 phút trước
Nguyễn Lân 100 Kim Cương 12 phút trước
Trần Thu Giang 15000 Kim cương 12 phút trước
Nguyễn quốc hoach 3000 Kim Cương 13 phút trước
Bình Trương 250 Kim Cương 14 phút trước
Đan Gaming 100 Kim Cương 16 phút trước
Phamthanh Tam 100 Kim Cương 17 phút trước
Hoàng Hiếu Pháp 250 Kim Cương 17 phút trước
Nguyễn Tiến Dũng 250 Kim Cương 18 phút trước
Anh Than 20000 Kim Cương 20 phút trước
Hữu Quân 250 Kim Cương 20 phút trước
Đen lam 100 Kim Cương 21 phút trước
Thebinh Trieu 20000 Kim Cương 22 phút trước
Hongthuy Le 3000 Kim Cương 23 phút trước
Văn Minh Nguyễn 15000 Kim cương 24 phút trước
Mai Hoang 3000 Kim Cương 25 phút trước
Thùy Dương Phạm 250 Kim Cương 26 phút trước
Việt Ank 250 Kim Cương 27 phút trước
Nguyên Nguyen VACCINE PHÒNG COVID 27 phút trước
Xem thêm